Participa en el sorteig!

Prefereixes participar en el sorteig a través de Whatsapp?

S'ofereix també la participació digital mitjançant l'aplicació Whatsapp Business. En aquest cas el participant ha de fotografiar els 10 tiquets de compra on es vegi clarament l'import, data i establiment, ha d'enviar un missatge escrit amb el nom, cognoms i mail seguit de les 10 fotografies dels tiquets de compra. Aquest participant haurà de rebre un missatge de l'organització, on se li comuniqui que la seva participació ha estat acceptada.

ico whatsapp+34 972 820 051

Consulta totes les bases del sorteig

Premis

En motiu de la promoció i dinamització de l’activitat local per la campanya “Guíxols Gaudeix Estiu” l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de l’Associació de Comerciants Guíxols Comerç i Turisme, sortejaran els següents premis:

- 1r premi val de 2000,00€ per a gastar en el comerç i serveis locals.

- 2n premi val de 1000,00€ per a gastar en el comerç i serveis locals.

- 3r premi val de 500,00€ per a gastar en el comerç i serveis locals.

- 10 premis de 150€ per a gastar en el comerç i serveis locals.

El lliurament a l’Oficina de turisme de cada butlleta degudament emplenada, es premia amb un val de 10€ (fins a la fi d’existències) per a poder gastar en el comerç o serveis locals col·laboradors.

Els vals de compra s’hauran de descanviar als comerços o serveis abans de l’1 d’octubre de 2023.

 

Participants

Podran participar en el sorteig, totes aquelles persones majors d’edat que hagin realitzat 10 compres en els establiments o serveis col·laboradors de la campanya per un valor mínim de 15 euros cada compra. Les 10 compres han d’estar fetes a establiments o serveis diferents. Per cada compra d’aquest import l’establiment o servei posarà un segell a la butlleta “Guíxols Gaudeix Estiu” per a poder participar en el sorteig.

És imprescindible conservar el tiquet original de compra i omplir la butlleta amb les dades personals: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, data de naixement i DNI.

Així mateix quan la butlleta ja tingui els 10 segells omplerts, s’haurà de lliurar juntament amb els tiquets de compra a l’Oficina de Turisme per poder accedir al sorteig. Quan es lliuri la butlleta a l’Oficina de turisme, es lliurarà al participant un val de compra de 10€ per a poder gastar en els comerços o serveis locals col·laboradors.

Una mateixa persona pot participar diverses vegades, amb diferents butlletes, però només podrà ser beneficiaria d’un dels premis del sorteig (el de més valor). Les persones que treballen en un establiment col·laborador en la campanya, no poden participar amb butlletes segellades per compres realitzades en el seu propi establiment.

En cas de que es comprovi que alguna butlleta no compleix les condicions d’aquestes bases, quedarà automàticament desqualificada.

S’ofereix també la participació digital mitjançant l’aplicació Whatsappbusiness. En aquest cas el participant ha de fotografiar els 10 tiquets de compra on es vegi
clarament l’import, data i establiment, ha d’enviar un missatge escrit amb el nom, cognoms i e-mail seguit de les 10 fotografies del tiquets de compra. Aquest
participant haurà de rebre un missatge de l’organització, on se li comuniqui que la seva participació ha estat acceptada.

 

Sorteig

El sorteig es durà a terme el divendres 8 de setembre de 2023 a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

 

Comunicació del guanyador

Un cop realitzat el sorteig, l’Ajuntament contactarà amb els guanyadors/es corresponents per informar-los del resultat.

Tots els participants del sorteig autoritzen, de forma informada, a la publicació de les seves dades en canals habituals de comunicació i xarxes socials sempre i quan resultin guanyadors del premi.

 

Terminis de la campanya

La campanya s’iniciarà l’1 de juliol i estarà activa fins el 31 d’agost de 2023.

Totes les butlletes participants s’han d’haver lliurat a l’Oficina de Turisme de Sant Feliu de Guíxols abans del 7 de setembre a les 18h.

Els vals de compra s’hauran de descanviar als comerços o serveis abans de l’1 d’octubre de 2023 a les 23h.

 

Modificació de les Bases

Els organitzadors es reserven el dret de modificar les condicions de les presents bases, així com les condicions del sorteig sempre que hi hagi una causa justificada, i es comprometen a comunicar amb prou antelació les noves bases i condicions de participació.

 

Publicació de les bases

Les bases estaran publicades des de l’inici de la campanya i durant tot el període de la mateixa als llocs web www.guixolsgaudeix.com i www.acsfg.com .

La participació en la campanya implicarà l’acceptació íntegre d’aquestes bases reguladores. En el supòsit de que un participant no vulgui acceptar alguna de les
condicions, no hi podrà participar i es considerarà la seva participació nul·la.

 

Tractament de dades dels participants

El participant autoritza, en virtut de la normativa de Protecció de Dades, a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Concursos i AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS Codi de Verificació electrònic: db59e0e1-f0cb-452a-a2cf-7b0a33b5c067 Activitats, responsabilitat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb domicili a la Plaça del mercat - 1 d’octubre de 2017, 6-9, CP 17220, de Sant Feliu de Guíxols (Girona).

La finalitat d'aquest tractament és el control i gestió dels concursos i sortejos que s'organitzen per l'entitat, així com la promoció i participació en aquests.

Aquestes dades seran conservades fins a la finalització del concurs o sorteig i entrega del corresponent premi.

Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb domicili a la Plaça del mercat - 1 d’octubre de 2017, CP 17220, de Sant Feliu de Guíxols (Girona). O bé per correu electrònic a: adl@guixols.cat. Així mateix, si ho considera oportú, també podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana sobre Protecció de Dades.

 

Organitza

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i Associació Guíxols Comerç i Turisme

 

OFICINA MUNICIPAL DE TURISME

Plaça del Monestir s/n
17220 Sant Feliu de Guíxols
turisme@guixols.cat
Tel. 972 820 051

Horari d’hivern: de dilluns a dissabte de 10 a 18h
Diumenges i festius de 10 a 14h
Horari d'estiu: tots els dies de 10 a 20h

Facebook   Twitter   Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2020 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · DPD

logo guixols comerc